Důvěra 1600x1600 V2 – 1

Důvěra je pro nás ve YD Capital jednou z klíčových hodnot

20 / 9 / 2023 / Aktuality
2 min. čtení

S námi se můžete spolehnout, že slova znamenají také činy. Poznejte naše DNA, které vzniklo z hodnot, jež mají skutečnou cenu.

Základní hodnoty, kterými se v naší společnosti řídíme, jsou důvěra, lidskost, partnerství, spolutvůrcovství a bezpečí. Proč začínáme právě důvěrou? Protože bez důvěry nemůže fungovat žádný partnerský vztah.

Každé projevené důvěry si vážíme, proto jsou naši klienti v první řadě našimi partnery. Spolupráce tak vždy probíhá v rovině vzájemných dialogů a za absolutní transparentnosti. Co pro nás přesně znamená hodnota důvěry?

Důvěra je v našem vnímání pomyslná nit, která propojuje jednotlivce a vytváří silné vztahy. Klade pevné základy pro dialog, otevřenou komunikaci a vzájemné naslouchání. Sdílení informací a názorů je klíčem k vytváření prostředí, ve kterém se každý jednotlivec cítí slyšen a respektován.

Jsme si vědomi, že transparentnost, otevřenost a pravdivost jako pilíře důvěry budují kulturu, ve které není místo pro nejasnosti, a to nejen uvnitř společnosti, ale i směrem ke klientům a obchodním partnerům. Víme, že dodržování závazků, férovost, integrita a spolehlivost jsou základem našich dlouhodobých a pevných vztahů. Proto je naší prioritou vytvářet prostředí, ve kterém je přirozená podpora a odvaha posouvat věci vpřed.

Také víme, že k tomu všemu je potřeba dynamický pohyb. Ten se snažíme promítat do pravidelné komunikace nejen dovnitř, ale především navenek. Chceme tvořit místo, na kterém se lidé mohou navzájem podporovat a sdílet své myšlenky s vděkem za konstruktivní zpětnou vazbu. Je naším přáním, aby každý vnímal, že má čím přispět, inovativní nápady vznikají především prostřednictvím otevřeného dialogu.

Důvěra je zkrátka jednou z našich základních hodnot, které budujeme v každodenních skutcích a díky nimž dáváme penězům smysl.

Datový zdroj 4@400xa