Leden 2023 Cihelna_Slavkov_2

YDEAL FUNDS: Představujeme náš fond pro kvalifikované investory

22 / 9 / 2023 / Aktuality
6 min. čtení

Do jakých projektů s námi můžete investovat v našem novém etablujícím se fondu YDEAL FUNDS, jaký je očekávaný výnos a jaké máme s fondem plány nám prozradil v rozhovoru předseda představenstva YD Capital Pavel Rydzyk.

/ Jaký byl váš záměr založit fond?

Záměrem bylo vytvořit investiční instrument fondového charakteru, který vyhovuje mnoha našim klientům, zejména těm institucionální povahy, kteří preferují fondovou strukturu především pro její transparentnost.

Vedle dluhopisů a investic oproti zástavě, které nabízíme, umožní fond našim klientům využít jiný časový horizont i jistou míru flexibility.

/ Jak fond zapadá do portfolia skupiny YD?

Napříč různými investičními nástroji fond poskytuje odlišný přístup k „načasování” investic právě z hlediska zmíněného investičního horizontu. Dle mého názoru je pro klienty zajímavé také to, že se díky nákupu stávají spoluvlastníky nemovitostí.

 Fond je dále skvělým nástrojem pro financování určitých projektů. Především z hlediska finanční skladby, která v kontextu potřeb daného projektu slouží jako jejich opora.

/ Jakou roli hraje fond v obchodním propojení se skupinou YD?

Fond je entitou, která nabývá majetky a současně spolupracuje s dílčími částmi skupiny YD. Právě napříč skupinou jsme schopni poskytovat služby ať už specializované povahy v rámci nemovitostní divize YD Real Estate, stejně tak podpůrné aktivity včetně marketingu, obecně pak i významné procesy co se týká nastavení a práce se strukturou včetně výkonného řízení jako takového.

/ Můžete nám prozradit více o strategii fondu?

Samozřejmě. Fond se velmi podobně jako YD zaměřuje na smíšené portfolio výnosových nemovitostí a developerských projektů s cílem dosáhnout výnosů mezi 6 až 9 %. Důraz je přitom kladen na dlouhodobou stabilitu a vyvážené cashflow.

Konkrétně se jedná o výnosové nemovitosti, které jsou postavené zejména na nezbytném sortimentu, a které jsou jedním z klíčových prvků přílivu peněz v rámci cashflow. Vedle toho jsou pak nemovitosti na prémiové lokalitě, kdy jsme etablovaní na Praze 1, ale díváme se i směrem na západ, kde jsou nemovitosti zajímavé zejména svou lokalitou a doceněním této lokality v čase. No a jako doplněk jsou to pak developerské projekty, které díky fundamentu práce naši lidé z nemovitostní divize dokáží „odpracovat” s ohledem na potřebnou dokumentaci a během několika měsíců či let tak umí projekt posunout dále a vzniká tak velmi zajímavá marže.

/ Jaké fond hledá investory?

Jak sám název napovídá, fond hledá zejména investory z řad kvalifikovaných investorů, to znamená ty, kteří preferují spíše střednědobý nebo dlouhodobější časový horizont, kteří chtějí zajímavější výnos s určitou mírou kontinuity, současně ale vědí, že je důležité být v tomto ohledu trpělivý. Důležité je respektovat jednotlivé fáze projektu, což například u developmentu znamená, že pokud je projekt plánovaný na pět let, tak tam toho kýženého výnosu dosáhneme právě až na konci po zmíněných pěti letech.

 Co se týče charakteru investora, tak fond cílí jak na fyzické osoby, tak samozřejmě na právnické entity či instituce. Právě pro instituce případně pro některé právnické entity a firmy tedy může být velmi zajímavou oportunitou, jak zhodnotit přebytečný kapitál.

/ Jaké projekty do fondu plánujete akvírovat a co od nich očekáváte?

Aktuálně akvírujeme zejména komerční nemovitosti výnosového charakteru postavené na nezbytném sortimentu v rámci ČR.

Skvělá zpráva je, že se nám z hlediska yieldu (výnosnosti) daří získávat nemovitosti zhruba 15 % nad průměrem trhu, což je velká výhoda a současně příležitost nadstandardního zhodnocení do budoucna.

Současně nyní aktivně jednáme o akvizici několika nemovitostí směrem na západ, což by podpořilo fond nejen prestiží ale i velikostí tohoto přínosu.

Do toho určitě příležitostně pojmeme vždy i nějaký zajímavý developerský projekt tak, aby bylo dosaženo nadstandardního výnosu v kombinaci právě s výnosovými nemovitostmi.

/ Jak je podle Vás fond vnímaný ze strany investorů jakožto investiční nástroj?

Myslím, že velmi pozitivně. Mnoho investorů vnímá přínos především v transparentnosti, protože fondy mají jisté informační povinnosti a spadají přímo pod investiční společnosti, což znamená, že musí vybrané oblasti pravidelně reportovat a podléhají také přísnějším pravidlům.

/ Jaký očekáváte vývoj fondu a jeho kapitálu?

Konkrétně výnos zde dlouhodobě cílíme na nějakých 6 až 9 %. Je pravdou, že v dnešní době vysokých úrokových sazeb tento výnos není až tak nadstandardní, ovšem to je dáno právě tím, na jaké investory fond cílí.

A to na klienty a investory, kteří přemýšlí dlouhodobě a vnímají strategii fondu v kontextu jeho vysokého předpokladu dosahovat tohoto výnosu i dlouhodobě.

Stejně tak s ohledem na zajímavý projekt, kdy aktuálně v rámci našeho portfolia víme, že některým klientům přineseme i nadstandardní výnos nad očekávání, což je pro nás velmi příjemné.

Co se týče fondového kapitálu očekáváme, že bychom letošní rok mohli zakončit nad hladinou 200 milionů korun nového kapitálu. Příští rok pak plánujeme kumulovaně někde na úrovni třičtvrtě miliardy, což spolu se zapojením bank znamená, že do konce příštího roku předpokládáme vlastnit nemovitosti v hodnotě minimálně zhruba 1,5 miliardy korun.

/ S kým fond spolupracuje?

Fond spolupracuje s významnými společnostmi v oblasti zprostředkování investic a také s obchodníky s cennými papíry, jako je Cyrrus, abychom klientům umožnili investovat do fondu snadno a efektivně.

/ A co očekáváte od trhu investičních nástrojů ve formě fondů?

Očekáváme, že kvalitní fondy budou stále více vyhledávaným investičním nástrojem, zvláště s ohledem na současný tlak na trhu korporátních dluhopisů. Protože kvalitní fondy mají artikl, který se vyznačuje svou dlouhodobostí a tím pádem se klienti nemusí během následujících řekněme pěti let bát nějakého znatelného přecenění směrem dolů.

Dále si myslím, že fondy jako takové budou některé společnosti využívat stále častěji s ohledem na to, jaké výhody fondy nabízí právě pro vybraná investiční uskupení. Ale také to může být již zmíněný důsledek toho, že trh korporátních dluhopisů je nyní pod tlakem zejména kvůli nekvalitním emitentům a defaultům na to navázaným, a proto se někteří producenti mohou víc a víc snažit ubírat směrem sběru kapitálu od klientů právě skrze fondovou strukturu.

Co se týče trendů obecně, dle mého je Česká republika mnohem rigidnější a strnulejší prostředí, oproti jiným státům, takže se podle mě nebude nějak zásadně měnit struktura fondů.

Například náš fond otevírá již nyní další fondy pro alternativní investice, což si myslím je i aktuální celosvětový trend. Dnes najdeme opravdu mnoho oblastí, které nabízí velmi zajímavé a nadstandardní investiční příležitosti a investoři, kteří se těchto příležitostí chopí, tak mohou využít celé tyto segmenty spolu s nadstandardním výnosem, který budou přinášet.

Zjistěte o YDEAL FUNDS více, nebo si přečtěte nejnovější report.

Datový zdroj 4@400xa