Květoslav Ryšavý

Květoslav Ryšavý: Obce hospodaří s veřejnými prostředky, proto je pro ně důležité mít spolehlivé partnery

12 / 2 / 2024 / Aktuality
4 min. čtení

Květoslav Ryšavý je náš partner a senior manažer YD Invest. Jeho více než desetileté zkušenosti v oboru a léta vzdělávání v ČR i v zahraničí vyústily v navázání mimořádně přínosné spolupráce s YD Capital.

Květoslav je specialista a odborník na investování ze strany nadací, firem či municipalit, jehož výsledky hovoří samy za sebe. Právě zaměření na investování municipalit je zajímavým tématem, o němž jsme se s ním nedávno pobavili.

Jak investování municipalit vlastně funguje?

Obce hospodaří se svěřenými veřejnými prostředky, a proto je pro ně velmi důležité zvolit správnou formu bezpečného investování a mít k dispozici spolehlivé odborné poradce či partnery. Kromě nízkého rizika je dalším důležitým faktorem rovněž dostupnost investovaných prostředků, tedy bezproblémový přístup k investicím, pokud by nastala potřeba je získat zpět. My dokážeme tyto specifické potřeby municipálních klientů individuálně vyhodnotit a navrhnout řešení podle zadaných parametrů. Doporučované řešení zpravidla navazuje na komunální finanční strategii a alespoň střednědobý rozpočtový výhled, aby bylo možné cíleně řídit přebytky hospodaření s plánovanými finančními výdaji.

Jak jste se dostal k tomuto typu investic?

Dlouho jsem se těmto subjektům vyhýbal, protože jsem přesně neznal legislativu spojenou s touto oblastí, a také jsem zastával bohužel špatný názor, že tyto instituce investovat nesmějí. V momentě, kdy jsme měli v ruce investiční nástroje s minimálním rizikem, jako je například investice se zástavou na nemovitosti, jsem se do těchto neprobádaných vod vydal a zjistil, že tomu tak není a spousty municipalit či nadací již rozumně investuje.

Jaký smysl v těchto investicích vidíte, respektive proč vám přišlo zajímavé nasměrovat svoji energii a pozornost právě do této oblasti?

Nedává mi spát představa, že instituce disponují značnou volnou likviditou, ale v současné době z ní nemají vůbec nic, ba právě naopak, jde v jejich očích často pouze o starost. Každý by se k tomuto tématu rád stavěl jako správný hospodář, avšak bohužel – jak jsem již zmiňoval – běžné produkty na trhu, jako je například termínovaný vklad, nejenže nepokryjí ani inflaci, ale nesou s sebou řadu poplatků, což v konečném důsledku tuto „investici“ značně znevýhodňuje. Výsledek je tedy nijaký, což je samozřejmě velká škoda, když víme, jaké možnosti jsme schopni tomuto typu klientů nabídnout.

Oslovujete municipality vy, nebo ony vás?

Díky legislativě máme perfektní přehled o finanční situaci a plánovaném rozpočtu či volné likviditě měst a obcí, takže přesně vidíme, pokud si daná municipalita neví rady s volnými prostředky. Tyto obce se pak snažíme kontaktovat. Některé z nich se již na nás obracejí samy na základě doporučení některé z jiných municipalit, s nimiž naše společnost již dlouhodobě spolupracuje a s nimiž už máme k sobě vybudovanou důvěru, která je v mých očích základem obchodního vztahu.

Jaká bývá návratnost investic?

Opravdu záleží na individuální potřebě klienta. Nemáme žádné „unifikované produkty“, do kterých bychom se snažili, děj se, co děj, někoho natlačit. Abychom ovšem byli zajímavým investičním partnerem, musíme a umíme nabídnout investiční horizont například 1 až 7 let, přičemž k vyplácení výnosů dochází na měsíčním horizontu.

Pokud můžete, mohl byste uvést zajímavý příklad takové spolupráce?

Naše služby v oblasti investic spokojeně využívají například dvě nadace, čímž se velice rád pochlubím, jelikož požadavek na bezpečnost investovaných peněz v těchto institucích dosahuje extrémních nároků. Je třeba také zmínit, že naší nemalou spokojenou klientelou jsou i bytová družstva.

V jedné středočeské obci si již z vyplácených prostředků naplánovali a financují výstavbu chodníku, v další obci na severu Čech jsme dali nový význam nevyužitému prostoru a naplánovali variabilní a funkční betonový městský mobiliář. Specialitou mobiliáře je betonový gril, který lze doplnit o lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a další prvky. Vše bude zaplaceno výhradně z výnosů investice. Rovněž usilujeme o partnerství například se Svazem měst a obcí a dalšími subjekty.

Jak jste se dostal k YD a co na této skupině nejvíce oceňujete? Co Vám dělá radost a proč to pro Vás má smysl?

Společnost YD mě přesvědčila, že staví bezpečí na první místo, a to i za cenu potlačení výnosu. Funguje zde vzájemná důvěra, vztahy a dlouhodobost, což může znít jako klišé, ale já věřím, že je to upřímné a vzájemné. Mimo jiné mi YD dává obrovský prostor pro vytváření individuálních potřeb pro každého, nejen municipálního klienta. Proto jsme s klientem schopni dosáhnout konsenzu, abychom mohli začít investovat.

Datový zdroj 4@400xa