Ceo 1600x1600 1

Pavel Rydzyk pro CEO Magazín: „Partnerství je pro nás jednou ze základních hodnot.”

22 / 3 / 2024 / Aktuality
2 min. čtení

„V letošním roce oslavíme páté výročí a směřujeme k další expanzi. Během těchto let naše společnost zaznamenala výrazný růst, rozšířila se o množství nových lidí a projektů, a to i přes období, které přineslo nové výzvy a poznání,” prozrazuje v rozhovoru předseda představenstva YD Capital Pavel Rydzyk.

Pavel Rydzyk v rozhovoru pro magazín CEO sdílel své pohledy na hodnoty, které považuje v YD Capital za zásadní, a to zejména partnerství, důvěra, bezpečí, spolutvůrcovství a lidskost.

Také zdůraznil, že YD Capital se neřídí pouze konkrétními čísly a metrikami, ale snaží se dávat penězům smysl a budovat komunitu, která nachází radost a naplnění ve společných projektech. Ambiciózním cílem firmy je do roku 2030 spravovat majetek a investice v hodnotě 100 miliard korun.

„V rámci své strategie se YD Capital soustředí především na finance, development a energetiku, hledá synergie mezi těmito oblastmi a sází na spolupráci a partnerství jako klíč k úspěchu. Důraz je kladen na rovnost, kompromis a pochopení ve vzájemném dialogu s obchodními partnery,” dodává Pavel.

Firma začínala jako dluhopisová společnost, avšak dnes v jejím portfoliu dominují nemovitosti, přičemž zhruba 85 % investovaného kapitálu směřuje právě do tohoto segmentu. Zajímavostí je, že i přes turbulentní dobu a ekonomické výkyvy YD Capital dokáže flexibilně reagovat na změny na trhu a udržovat vyváženou investiční strategii, která přináší nad očekávání dobré výsledky.

Pavel Rydzyk vnímá YD Capital jako poslání a prostředí pro život, kde se realizují jedinečné projekty a rozvíjejí talenty lidí. Firma směřuje k dalším významným krokům a expanzi s cílem dosáhnout trvalé ziskovosti a přinést hodnotu svým klientům, partnerům a společnosti jako celku.

Datový zdroj 4@400xa