Pavel

Pavel Rydzyk: „Dávat penězům smysl je a vždy bude otisk naší práce."

27 / 10 / 2022 / Aktuality
8 min. čtení

„Máme zajímavé projekty, šikovné lidi, kteří současně s finančními zdroji, s jejichž pomocí se posouváme, představují výrazný potenciál.”

Přečtěte si, co dalšího prozradil předseda představenstva YD Capital Pavel Rydzyk v rozhovoru pro magazín Development News o YD i našich projektech.

 

Jaká byla počáteční představa a impulz ke vzniku YD Capital?

Původní vize a myšlenky se nejvíce vážou a pojí s investicemi a naším mottem „Dáváme penězům smysl“. Historicky jsme byli jen zprostředkovatelé zainteresovaní při financování projektů jiných subjektů a investičních skupin. Časem jsme si uvědomili, že pro nás, ale zejména pro naše klienty je podstatné být i aktivními producenty. YD Capital vznikl, abychom přímo ovlivnili projekty financované z těchto investic. Postupně se celá skupina rozšiřovala a dále se rozšiřuje o zajímavé a perspektivní obory. Je důležité, s kým na takových projektech spolupracujete. Jsem rád, že myšlenka založit skupinu YD, její hodnoty a vize i to, kam směřujeme, oslovily další lidi, s nimiž jsme pracovali na jiných projektech a máme dobré vztahy.

Krátce poté přišla epidemie covidu, která výrazně ovlivnila tržní prostředí. To byla v začátcích těžká zkouška…

Pro nás bylo nejzásadnější upevnit naši investiční strategii a potvrdit si její správnost. Epidemie covidu pro nás sice byla zásadní zkouškou, avšak zároveň jedno z nejlepších období a jedna z nejlepších zkušeností. V podstatě se potvrdilo, že mix a skladba projektů a společností, do nichž investujeme a které utváříme, byla správná a plánovaná investiční strategie a osvědčila se. Naše portfolio nejen podrželo svou hodnotu, ale dokonce se dost podstatně rozrostlo. Ověřili jsme si, že jsme schopni pracovat flexibilně a s vysokým nasazením a umíme se rychle přizpůsobovat vývoji. Zároveň nám to ukázalo velké perspektivy do budoucna.

Jakým vývojem společnost YD Capital za relativně krátkou dobu prošla?

Nejpodstatnější je dynamika skloubená se zodpovědností a konzervativním přístupem. Dynamika v tom smyslu, že jsme zejména obchodní společnost a naše aktivity jsou postavené hodně na službách a práci, respektive servisu našim klientům. Tato dynamika se od začátku pojí s tím, že jsme zodpovědní zejména za oblast, kam směřujeme finanční zdroje, které spravujeme. Proto je vkládáme do oblastí se zajímavým investičním potenciálem a současně máme fundament, který přináší byznysu příslušnou stabilitu. Dostáváme se do fáze, kdy pokud chceme plánovat na více let, znamená to zásadní růst společnosti a rozšíření jejího záběru. Musíme přemýšlet nad pevnou strukturou. Je před námi ještě obrovské množství práce, abychom se mohli připravit na dobu, kdy budeme mnohonásobně větší. Ne proto, že by pro nás velikost byla nějakým kýženým milníkem, ale protože je přirozeným důsledkem našeho působení a fundamentem naší práce, což je přidaná hodnota přetvářet projekty k lepšímu.

Co si má potenciální klient představit pod mottem „Dáváme penězům smysl“?

Dávat penězům smysl je a vždy bude otisk naší práce. Máme zajímavé projekty, šikovné lidi, kteří současně s finančními zdroji, s jejichž pomocí se posouváme, představují výrazný potenciál. Tím dáváme investovaným penězům větší a větší smysl. To zanechává jedinečnou stopu našeho snažení a současně nám to působí obrovskou radost, protože vidíme a známe smysl naší práce. Vidíme ji za sebou a zanecháváme onen otisk.

Jakou podporu a servis mohou klienti od vaší společnosti očekávat? Co nabízíte jiného než vaše konkurence?

Domnívám se, že jsme investiční skupinou hodně orientovanou na konkrétní projekt. To znamená, že naším cílem je klienty propojovat s reálným děním, aby investovali do konkrétních projektů a mohli sledovat jednotlivé fáze a měli informace, jakým směrem se projekt ubírá a proč. Myslím si, že v tom jsme jedineční. Ať už je naším klientem investor, nebo si u nás dotyčný kupuje byt, jinou nemovitost či službu, vždy chceme, aby měl jedinečný zážitek z našeho působení. I v případě koupě nemovitosti a její eventuální reklamace chceme, aby i ta byla pro klienta příjemná. Servis a jeho jedinečnost zejména v přístupu ke klientovi a k partnerství patří k cílům a klíčovým hodnotám holdingu YD Capital.

Na jaký segment realitního trhu se specializujete?

Naše investiční strategie je postavena na mixu výnosových nemovitostí a developmentu. Respektive i výnosové nemovitosti se snažíme vybírat takové, kde je ještě prostor na nějaký redevelopment či rozšíření. To je i z pohledu investora nejbezpečnější, protože víte, kde máte prostor, abyste odvedli kus práce. A pokud bude kvalitní, pak můžete očekávat kýžený výnos. V oblasti developmentu je to rezidenční a komerční oblast. V té komerční se spíše zaměřujeme na koupi hotových celků od jiných developerů, v rezidenční jsme pak často sami developerem. Nutno říct, že právě development a specializace korespondují s lidskými kapacitami, z nichž ty nejlepší z hlediska odbornosti máme v Praze a Středočeském kraji, potažmo v Brně a okolí. To koresponduje se skladbou našich projektů v těchto regionech.

Jak vnímáte nálady a potřeby klientů s měnící se situací na realitním trhu?

Dnešní doba – a nejen na realitním trhu – je turbulentní. Kdybychom to měli paušalizovat, tak klienti vykazují notnou dávku nervozity a nejistoty a mnoho z nich vyčkává, co se bude dít dál. Můžeme proto dále těžit z naší investiční strategie, která se rozvíjí do několika oblastí. Ty nejsou těmito náladami zásadně ovlivněny, protože hodně developerských projektů je nyní ve fázi dokumentace. Další výhodou je, že se od počátku připravuje pro řešení každého projektu několik variant. Bereme do úvahy možnost, že budeme chtít – či potřebovat – projekt prodat daleko dříve, než bylo původně zamýšleno. To nám nabízí určitou dávku svobody při rozhodování, kdy je optimální jej prodat nejen podle potřeb společnosti, ale i podle situace na trhu.

Země padá do další recese, jak se připravit na turbulence na finančním trhu?

Existuje kombinace několika zásad, které je potřeba ctít v jakékoli době: Musíte pracovat s dobrou strukturou peněz, tedy i dluhů. Již dříve jsme se zaměřovali na to, že jsme byli schopni z trhu stahovat levné a krátké peníze, ale stejně tak i dlouhé peníze v minulých obdobích levných úrokových sazeb, které jsou pro nás dnes z hlediska uplatnění opravdu velmi zajímavé. Když takto přemýšlíte, tak vám to i v době – lze říci větší – nervozity dává určitou míru svobody. Nicméně je třeba zodpovědně nahlížet na to, co všechno se může stát. Takže vyvážené finanční řízení a skladba aktivit, v našem případě projektů, které nám jako firmě z velké části kryjí krátkodobé potřeby, současně dává význam v dlouhodobém horizontu.

Které dominantní projekty reprezentují v ČR vaše portfolio?

Součástí naší investiční strategie, jejím základem a samozřejmě vhodným artiklem pro reprezentaci jsou nemovitosti v Praze 1. Ty nám tvoří velmi kvalitní základ, který jsme pořídili ve vhodné době, tedy za zajímavých podmínek. Současně jsou doplněny developerskými projekty v Praze, zejména v Praze-východ, a v Brně a jeho okolí – ve Slavkově a Bučovicích. Tyto developerské projekty jsou spíše menšího charakteru. Dokázali jsme vhodně využít a alokovat naše finanční zdroje, lidské kapacity včetně těch outsourcovaných a tím využít dané doby. Myslím si, že taková skladba vhodně reprezentuje naše portfolio, které není postaveno jen na menších či větších projektech, je vhodně vyvážené a má zajímavý potenciál výnosů.

Máte nebo připravujete aktivity v zahraničí?

Jsme aktivní na Slovensku, což s ohledem na historii nevnímám jako ryzí zahraničí. Obrovskou příležitost vidíme zejména v objektech rekreačního charakteru, konkrétně v Chorvatsku. Ve výnosových nemovitostech se aktivně díváme na západ. Jednou z našich divizí je oblast technologií, kde některé aktivity soustřeďujeme v České republice. Do budoucna vyjednáváme o strategickém partnerství, kdy bychom se podíleli na vybraných společnostech či projektech v některých oborech zejména ve střední a západní Evropě.

Můžete odtajnit projekty, na kterých v současné době pracujete?

Některé určitě ano. Za zmínku stojí komplex domů v Brně v ulici Milady Horákové. Jde o unikátní adresu nedaleko centra. Naším zájmem je maximálně zvelebit tyto domy, které byly dříve v městském majetku. Aktuálně probíhá jednání s úřady a věřím, že za několik let se nám zde podaří vytvořit něco výjimečného. Z menších projektů nám dělá radost projekt Domy pod Pálavou v Klentnici zaměřený na pronájem apartmánů k rekreačnímu využití. Zaměřujeme se i na rozšíření portfolia v Praze. Zde ale nemohu být konkrétní s ohledem na jednání, která jsou teprve v počátcích.

Jak predikujete vývoj finančního trhu v krátkém časovém horizontu a jaký je předpoklad, že se změní forma poptávek a požadavků ze strany klientů?

Obecně předpokládáme, že období vyšších úrokových sazeb a vysoké inflace tu s námi ještě nějaký ten rok setrvá. Myslím, že je vhodné, abychom na to byli připraveni s ohledem na strukturu financování. V oblasti prodejů nemovitostí budou klienti spíše opatrnější a zdrženlivější, protože náklady na pořízení nemovitosti se navyšují. Spíše sázíme na prodeje zajímavých a jedinečných projektů vhodných i jako investiční příležitost. V oblasti finančních služeb předpokládáme, že minimálně rok budeme muset počítat s nižší poptávkou po občanských hypotékách, která souvisí s navýšením sazeb v uplynulých měsících. V případě našich investorů pracujeme zejména s klienty, kteří díky své bonitě mají vyšší zkušenosti a jsou zběhlejší; vnímáme stabilitu a dlouhodobost v našem partnerství, protože jim vyhovuje projektové zaměření našeho působení a jsme pro ně dlouhodobě stabilním partnerem.

Zdroj: Development News

Datový zdroj 4@400xa