Aktuality YDC 1

Každý životní příběh je unikátní, stejně tak jako jeho řešení

18 / 5 / 2022 / Aktuality
4 min. čtení

Dávat penězům smysl platí všemi směry. Nejen při zhodnocování financí, ale i v případě, kdy se jedná o pomoc z finanční tísně, do které se v dnešní době může dostat každý bez ohledu na příjem, vzdělání nebo profesi.

V následujícím příběhu bychom vám rádi ukázali, jak jsme s kolegy Lukášem Lyerem (YD Home), Radkem Plaširybou (První česká energie), Tadeášem Francem (YD Help) a Michalem Tesařem (YD Home) pomohli našim klientům k novému začátku na jejich cestě.

Manželé Novákovi (jméno je změněno) se rozhodli koupit si nový dům, ale netušili, do jakých problémů se mohou kvůli nedůslednému finančnímu poradci dostat. Na doporučení zmíněného poradce uzavřeli rezervační smlouvu ke svému vysněnému domovu, kterou se zavázali k zaplacení rezervačního poplatku a zároveň k podpisu kupní smlouvy. Rezervační poplatek ve výši cca 460 000 Kč uhradili pomocí dočasné půjčky od svého blízkého přítele a zbytek kupní ceny domu plánovali uhradit prostřednictvím hypotečního úvěru. Manželé však již před podpisem rezervační smlouvy byli zatížení dvěma hypotečními a dvěma spotřebitelskými úvěry.

Nejprve se rozhodli realizovat koupi nového domu a až následně prodej stávajícího, ze kterého by doplatili zbývající závazky. Banka jim musela při posuzování úvěru tyto závazky zahrnout do jejich výdajů. Již vysoká zadluženost klientů pak zcela logicky měla za následek větší nároky úvěruschopnosti.

Po podpisu rezervační smlouvy a uhrazení rezervačního poplatku přistoupili Novákovi k realizaci hypotečního úvěru. Když o něj ale v rámci schvalovacího procesu požádali, zjistili, že jejich příjem je vzhledem k výši hypotečního úvěru a aktuální zadluženosti nedostatečný. Ocitli se tak velmi rychle v nepříjemné a vážné finanční tísni.

Spolupráce s YD

Na základě doporučení jednoho z našich předchozích klientů se manželé rozhodli obrátit na realitního makléře Michala Tesaře a naši společnost YD Home ve spolupráci s Tadeášem Francem a YD Help. V rámci kompletního odborného poradenství jsme pro ně našli hned několik možností. Až na jednu by pro ně však každá z variant znamenala nenaplnění závazků, ke kterým se podpisem rezervační smlouvy zavázali. Tím by klienti byli vystaveni riziku sankcí ve výši zaplaceného rezervačního poplatku. Což by jen prohloubilo jejich stávající zadlužení.

Jako nejvýhodnější možnost se pro Novákovi jevila spolupráce právě s YD. Touto cestou jsme se nakonec i společně vydali. V této variantě působíme jako tzv. „garant“, který na sebe po podpisu kupní smlouvy přebírá povinnost uhradit za kupující kupní cenu a s tím i spojené riziko.

Peníze jsme uhradili a dále jsme společně s  YD Home vstoupili do spolupráce s realitní kanceláří, jež zajišťovala prodej nemovitosti, kterou měli manželé v úmyslu koupit. S makléřem Michalem Tesařem jsme nastavili postup, upravili a zkontrolovali smlouvy tak, aby zohledňovaly nastavený systém.

Současně jsme komunikovali s bankou, u které měli klienti stávající hypoteční úvěr s cílem uzavřít dodatek. Smyslem dodatku byl převod zástavních práv z aktuálně vlastněné nemovitosti na kupovanou, aby klienti nebyli nuceni schvalovat nový hypoteční úvěr. V rámci naší spolupráce jsme komunikovali i s bankou prodávajících pro urychlení celého procesu.

Zvolili jsme YDeální cestu, která funguje

Díky Michalovi Tesařovi a Lukášovi Lyerovi umožnil YD Home prodej stávající nemovitosti a došlo tak k navrácení zápůjčky za společnost YD Help. Klientům navíc zbyly i finance, ze kterých jednak splatili spotřebitelské úvěry a zároveň z těchto peněz provedou i potřebnou rekonstrukci.

Do procesu v závěru vstoupil také Radek Plaširyba z První české energie, který novému majiteli kompletně zajistil přepis energií.

Manželům Novákovým jsme navíc skrze YD Help zjednodušeně sloučili 3 půjčky do jednoho úvěru, což je pro ně z dlouhodobého hlediska skvělé vzhledem k tomu, kolik peněz díky tomu ušetří.

Celý příběh je pro nás, ale především i vás obrovskou inspirací. Kdy jsme i přes řadu překážek a časovou náročnost celého procesu byli našim klientům schopni poskytnout pomoc v několika oblastech a ze zdánlivě neřešitelné situace jsme společně našli cestu ven.

Datový zdroj 4@400xa