Pavel (2)

Pavel Rydzyk

Ve financích našel uplatnění už během vysokoškolských studií. V nadnárodních korporacích, jako jsou ING a AXA, se z obchodní pozice vypracoval na ty manažerské a vedl týmy specialistů. Poté se k bohatým zkušenostem přidala idea posouvat pomyslné hranice možností, a právě toto spojení stálo za vznikem finanční skupiny YD Capital.

„Mou hlavní snahou je v životě spojovat. Zejména lidi, produktivní myšlenky, nápady, ale i možnosti s příležitostmi. Mimo jiné i proto, že jsem původem z prostředí velmi odlišného od toho, v němž se dnes pohybuji. Jak finančně, tak i v jiných ohledech.

Vidím smysl v dlouhodobých projektech, které stojí na klíčových hodnotách a principech mého života. Mezi ty nejdůležitější patří vztahy a stabilita, i proto jsem úspěšnější spíše v dlouhodobých projektech a jejich následném budování a utužování.

Věřím, že každý bychom měli být tvůrcem, zejména vlastního života a světa kolem nás. Právě námi vybudované prostředí vytváří prostor pro svobodné tvoření a rozvíjení se. Nabízí jak oporu, tak zpětnou vazbu a jako přes zrcadlo můžeme sledovat naše kroky, činy a jejich důsledky. Mým světem je v první řadě rodina, pracovní tým, firma a komunita. Kladu důraz na spojování a vytváření týmu. Tým znamená společné úsilí – společné dosahování výsledků a cílů pro všechny. Protože na samotný vrchol nikdy nedojdete sami a individuální úspěch není ani zdaleka nejvyšším možným horizontem, jehož lze dosáhnout.

Považuji se za člověka, který má nemalé ambice a vize. Současně pevně věřím, že dokážu zařídit cestu k jejich naplnění. Je mi přirozené budování vztahu a trpělivost. Vím, že každý z nás má v sobě touhu hledat věrné spojence, velkorysost, idealismus, otevřenost a přímočarost. Stačí se obklopit správnými lidmi a zaujmout role, pokud možno v tom, v čem jste nejlepší, a vzájemně se doplňovat.

Spojuji své hodnoty a principy se společenstvím lidí, kteří mě v nich doplňují, korigují a usměrňují. Právě v této cestě vidím svou životní roli a způsob budování svého vlastního života.“
 

Datový zdroj 4@400xa