Pro investory

 

Finanční výsledky

Výroční zprávy a výkazy

Pololetní zpráva YD Capital a.s. k 30.6.2022

Výroční zpráva za finanční rok končící datem 31.12.2022, se zprávou auditora

Výroční zpráva YD Capital a.s. k 31.12.2021 (se zprávou auditora)

Pololetní zpráva YD Capital a.s. k 30.6.2021

Pololetní zpráva YD Capital a.s. k 30.6.2020

Výroční zpráva YD Capital a.s. k 31.12.2020 (se zprávou auditora)

Zahajovací rozvaha YD Capital a.s. k 6.11.2019 (se zprávou auditora)

 

Dluhopisy

Dluhopisový program & prospekt

Prospekt dluhopisu YD Capital 2027

Prospekt dluhopisů emitenta YD Capital a.s., IČO 086 70 994, který je dostupný pod tímto odkazem, pozbyl platnosti dne 22.1.2021.

Datový zdroj 4@400xa