Pro investory

Finanční výsledky

Výroční zprávy a výkazy

Účetní závěrka YD Real Estate Finance a.s. k 31.12.2022 (se zprávou auditora)

Účetní závěrka YD Real Estate Finance a.s. k 31.12.2021 (se zprávou auditora)

Účetní závěrka YD Real Estate Finance a.s. k 31.12.2020 (se zprávou auditora)

Zahajovací rozvaha YD Real Estate Finance a.s. k 28.8.2020 (se zprávou auditora)

Dluhopisy

Dluhopisový program & prospekt

Oznámení o výsledcích veřejné nabídky dluhopisů 26.1.2024

Propagační sdělení

Oznámení o výsledcích veřejné nabídky dluhopisů 28.2.2024

Oznámení o výsledcích veřejné nabídky dluhopisů 28.3.2024

Dluhopisový program 2021 - změna č.2 dluhopisového programu společnosti YD Real Estate Finance a.s.

Dluhopisový program 2021 ve znění změn ze dne 3.5.2022 a ze dne 17.5.2023 - YD Real Estate Finance 2022 a.s.

Oznámení o výsledcích veřejné nabídky dluhopisů 15.1.2023

Oznámení o výsledcích veřejné nabídky dluhopisů 22.2.2023

Základní prospekt dluhopisů 2023 - YD Real Estate Finance a.s.

Oznámení emitenta o novém umístění sekce „Pro investory“ na webových stránkách www.ydc.cz

Oznámení o výsledcích veřejné nabídky dluhopisů 14.6.2023

Oznámení o výsledcích veřejné nabídky dluhopisů 17.7.2023

Oznámení o výsledcích veřejné nabídky dluhopisů 25.9.2023

Oznámení o výsledcích veřejné nabídky dluhopisů 14.9.2023

Oznámení o výsledcích veřejné nabídky dluhopisů 15.12.2023

Oznámení o výsledcích veřejné nabídky dluhopisů 21.12.2023

Oznámení o výsledcích veřejné nabídky dluhopisů 30.03.2022

Oznámení o výsledcích veřejné nabídky dluhopisů 31.10.2022

Základní prospekt dluhopisů 2022 - YD Real Estate Finance a.s.

Základní prospekt dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 dostupný pod tímto odkazem, který byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2022/050136/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00040/CNB/572 ze dne 19.5.2022, které nabylo právní moci dne 24.5.2022, pozbyl platnosti dne 24.5.2023

Dluhopisový program 2021 ve znění změn ze dne 3.5.2022 - YD Real Estate Finance 2022 a.s.

Dluhopisový program 2021 - změna č.1 dluhopisového programu společnosti YD Real Estate Finance a.s.

Oznámení emitenta o navýšení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů YD Real Estate Finance XI, 7/7

Základní prospekt dluhopisů 2021 - YD Real Estate Finance a.s.

Základní prospekt dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760, který je dostupný pod tímto odkazem, pozbyl platnosti dne 11.3.2022

Dluhopisový program 2021 - YD Real Estate Finance a.s.

Dluhopisový program 2021 - Oznámení změn

Oznámení o stanovení Dodatečné emisní lhůty

Oznámení emitenta o navýšení jmenovité hodnoty emise dluhopisů YD Real Estate Finance IV, 7/7

Konečné podmínky

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance XXXXI. 8,50/26

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance XXXXII. 9,00/28

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 24 XXXIX. 3/8,75

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 24 XXXVIII. 7/9,00

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 24 XXXX. 1/7,50

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 24 XXXXIII. 3/6,50

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XXIV. 7/10,5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XXIV. 7/10,5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XXIII. 7/8,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XXIII. 7/8,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XXII. 2/8,75

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XXII. 2/8,75, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XXI. 1/8,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XXI. 1/8,00 , k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XX. 3/9,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XX. 3/9,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XIX. 7/10,5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XIX. 7/10,5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 30.4.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XVIII. 3/4,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XVIII. 3/4,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XVII. 3,5/7,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XVII. 3,5/7,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XVI. 7/5,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XVI. 7/5,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XV. 7/7,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XV. 7/7,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XIV. 7/10,5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YYD Real Estate Finance a.s. 23 XIV. 7/10,5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XIII. 7/10,5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XIII. 7/10,5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 17. 2.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XII. 3/9,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance a.s. 23 XII. 3/9,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance XXV., 1/8,00

eřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XXV. 1/8,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 16.9.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance XXVI., 2/8,50

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XXVI. 2/8,50, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 16.9.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance XXVII., 3/9,0

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XXVII. 3/9,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 16.9.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance XXVIII., 7/10,50

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XXVIII. 7/10,50, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 16.7.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance XXIX., 7/10,50

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XXIX. 7/10,50, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 31.8.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance XXX., 3/6,5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XXX. 3/6,5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 31.12.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 23 XXXI. 7/9,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XXXI. 7/9,00 k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 31.10.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 23 XXXII. 3/8,75

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XXXII. 3/8,75, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 31.10.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 23 XXXIII. 1/7,50

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 23 XXXIII. 1/7,50, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 31.10.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XXXIV. 7/9,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance 23XXXVI. 3/8,75, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 31.1.2024 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XXXV. 1/7,50

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance 23XXXV. 1/7,50, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 31.1.2024 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XXXVI. 3/8,75

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance 23XXXVI. 3/8,75, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 31.1.2024 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance a.s. 23 XXXVII. 3/6,5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance 23XXXVII. 3/6, 5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 1.3.2024 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 XI. 3/4,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 22 XI. 3/4,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 VIII. 7/7,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 22 VIII. 7/7,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 IX. 7/5,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem D Real Estate Finance 22 IX. 7/5,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 X. 3,5/7,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem YD Real Estate Finance 22 X. 3,5/7,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 24.5.2023 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 VII. 2/6,5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 VII 2/6,5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 15.12.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 IV. 7/5,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 IV. 7/5,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 30.9.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 V. 3/4,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 V. 3/4,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 30.9.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 VI. 3,5/7,00

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 VI. 3,5/7,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 30.9.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 I. 5/6,0

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 I. 5/6,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 30.9.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 II. 7/7,0

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 II. 7/7,00, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 30.9.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 III. 3/5,25.

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance 22 III. 3/5,25, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 30.9.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále veřejně nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance XIII, 3/5,25

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance XIII, 3/5,25, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 11.3.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance XII, 2/4,5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance XII, 2/4,5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 11.3.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance I, 1/2,1

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance I, 1/2,1, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 11.3.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance II, 3/4,5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance II, 3/4,5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 11.3.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance III, 5/5,5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance III, 5/5,5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 11.3.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance IV, 7/7

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance IV, 7/7, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 11.3.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance V, 3/5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance V, 3/5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 11.3.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky – Dluhopisy YD Real Estate Finance VI, 7/5,25

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance VI, 7/5,25, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 11.3.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky – Dluhopisy YD Real Estate Finance VII, 4/5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance VII, 4/5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 11.3.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance VIII, 3/4,5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance VIII, 3/4,5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 11.3.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance IX, 2/4,1

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance IX, 2/4,1, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 11.3.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance X, 5/5,5

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance X, 5/5,5, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 11.3.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Konečné podmínky - Dluhopisy YD Real Estate Finance XI, 7/7,0

Veřejná nabídka emise dluhopisů emitenta YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760 pod názvem Dluhopisy YD Real Estate Finance XI, 7/7,0, k níž se vztahují konečné podmínky dostupné pod tímto odkazem, byla dne 11.3.2022 ukončena. Tyto dluhopisy tak nejsou emitentem YD Real Estate Finance a.s. po tomto datu nadále nabízeny, a tyto dluhopisy tak ani nelze ze strany investorů upsat. Nabídka tedy již NENÍ AKTIVNÍ.

Ostatní

Projekty

Přehled ocenění projektů YDREF 2023

 

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Dluhopisy nabízené a propagované na této webové stránce jsou pod názvy „YD Real Estate Finance 24 XXXVIII. 7/9,00“, „YD Real Estate Finance 24 XXXIX. 3/8,75“, „YD Real Estate Finance 24 XXXX. 1/7,50“, „YD Real Estate Finance XXXXI. 8,50/26“, „YD Real Estate Finance XXXXII. 9,00/28“ a „YD Real Estate Finance 24 XXXXIII. 3/6,5“ vydávány jako 
v pořadí 51. až 56. emise („Emise“) v rámci dluhopisového programu společnosti YD Real Estate Finance a.s., IČO 094 58 760, LEI: 315700AW7PHHX554N577, se sídlem Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25638 („YD Real Estate Finance a.s.“), v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR a dobou trvání dluhopisového programu 5 let, který byl zřízen v roce 2021 (ve znění pozdějších změn) („Dluhopisový program“).
Základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu ze dne 24.5.2023 
(„Základní prospekt“) byl schválen Českou národní bankou jako orgánem dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České́ národní bance, ve znění pozdějších předpisů̊, orgánem dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně̌ a doplnění dalších zákonů̊, ve znění pozdějších předpisů̊, a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů̊, a jako příslušným orgánem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné́ nabídce nebo přijetí cenných papírů̊ k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, konkrétně pak rozhodnutím České národní banky č.j. 2023/065454/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2023/00037/CNB/572 ze dne 29.5.2023, které nabylo právní moci dne 31.5.2023. 

Česká národní banka při schvalování Základního prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci společnosti YD Real Estate Finance a.s.  a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost společnosti YD Real Estate Finance a.s. (a nevyjadřuje se tak k budoucím ziskům společnosti YD Real Estate Finance a.s.) ani její schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisů (a nevyjadřuje se tak ke schopnosti společnosti YD Real Estate Finance a.s. splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů nebo jejich poměrný výnos). 
Kompletní prospekt nabízených a propagovaných dluhopisů je ve vztahu k Emisím tvořen Základním prospektem a vždy příslušnými konečnými podmínkami obsahujícími konečné podmínky té které Emise, vydanými u:

(i) Emisí s názvy „YD Real Estate Finance 24 XXXVIII. 7/9,00“, „YD Real Estate Finance 24 XXXIX. 3/8,75“ a „YD Real Estate Finance 24 XXXX. 1/7,50“ dne 29.1.2024;
(ii) Emisí s názvy „YD Real Estate Finance XXXXI. 8,50/26“ a „YD Real Estate Finance
XXXXII. 9,00/28“ dne 30.1.2024; a
(iii) Emise s názvem „YD Real Estate Finance 24 XXXXIII. 3/6,5“ dne 26.2.2024.

(„Konečné podmínky“).

Základní prospekt i Konečné podmínky byly uveřejněny, a to na webových stránkách www.ydc.cz v sekci „Pro investory” a investoři do dluhopisů je mohou získat v elektronické podobě na uvedených webových stránkách www.ydc.cz  v sekci „Pro investory”. 

Základní prospekt je konkrétně dostupný https://www.ydc.cz/media/files/download/uqsgkk5k1h80lvr.

Konečné podmínky Emisí jsou konkrétně dostupné pod následujícími hypertextovými odkazy:

(i) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 24 XXXVIII. 7/9,00“: https://www.ydc.cz/media/files/download/justxai31hl738s ;
(ii) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 24 XXXIX. 3/8,75“: https://www.ydc.cz/media/files/download/mqk3n8kr5zk738s ;
(iii) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 24 XXXX. 1/7,50“: https://www.ydc.cz/media/files/download/6m566iv63zl738s ;
(iv) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance XXXXI. 8,50/26“: https://www.ydc.cz/media/files/download/gf5ez1xo36wg28s ;
(v) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance XXXXII. 9,00/28“: https://www.ydc.cz/media/files/download/t7cg1a8qb0h28s ; a
(vi) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 24 XXXXIII. 3/6,5“: https://www.ydc.cz/media/files/download/y82aqsvi7nwpi9s.

Základní prospekt i Konečné podmínky všech Emisí jsou dále dostupné v listinné podobě v sídle společnosti YD Real Estate Finance a.s. v pracovních dnech v době od 9.00 hod do 16.00 hod. 
Schválení Základního prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených dluhopisů a společnost YD Real Estate Finance a.s. doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli Základní prospekt i Konečné podmínky k příslušné Emisi, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do nabízených a propagovaných dluhopisů.
Jakékoliv rozhodnutí o upsání nabízených a propagovaných dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích založených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů dluhopisů.

 

 

 

Datový zdroj 4@400xa